8471 Káptalanfa,
Kossuth utca 85.

Időpont: 2022. április 21. és 22.  

   - Szülői tájékoztató a beiratkozással kapcsolatban

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa,
  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról,
  • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiratkozásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya, illetve állandó tartózkodási kártya,
  • nyilatkozat arról, hogy a szülő/törvényes képviselő valamelyik bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika tantárgy oktatást igényli gyermeke számára.

A kötelező felvétel biztosító általános iskolák felvételi körzetéről a Balatonfüredi Tankerületi Központ Igazgatójának TK/172/00020-27/2022. számú határozata rendelkezik, amely a tankerületi központ honlapján (https://kk.gov.hu/2022-2023-tanevre-vonatkozo-altalanos-iskolai-korzetek-hatarai-beosztasa-kijeloleserol-szolo-hatartozat ) közzétételre került. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai (https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index ).

A szülőt megilleti a szabad intézményválasztás joga, szabadon választhatja meg azt a nevelési – oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételéről elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, azonban lehetősége van a szülőknek/törvényes képviselőknek az előzetes online adatszolgáltatásra is. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket a december hónapra tervezett programokról.

2021. december 10.

péntek

MIKULÁS

13-15 óráig többféle programon vehetnek részt a gyermekek.

Lesz tombola és zsákbamacska, illetve karácsonyi vásár,

kézműves foglalkozás, Mikulás-kupa, zene – tánc.

Menza lesz.

A szülők 14:30 – 15: 00 óráig az iskola udvarán látogathatják meg a vásárt. Az épületbe csak a korábban ismertetett szabályok szerint lehet belépni. Kérésünk, amennyire lehet, kerüljék a belépést az épületbe.

Várjuk a tombola, zsákbamacska és vásári felajánlásokat.

2021. december 11.

szombat

TANÍTÁS NEM LESZ.

A gyermekek otthon maradnak.

2021. december 20.

hétfő

PÁYAORIENTÁCIÓS NAP 7:30-10:00 óráig.

(10-11 óra közötti buszokra kísérünk.)

Tanítás nem lesz.

Menza, tanulószoba nem lesz, tízórait hozzanak a gyerekek.

2021. december 21.

kedd

KARÁCSONY

Tanítás nem lesz.

Menza, tanulószoba nem lesz.

7:30-10:00-ig tart a műsor, vendéglátás, ajándékozás.

(10-11 óra közötti buszokra kísérünk.)

 

TÉLI SZÜNET: 2021. DECEMBER 22. – 2022. JANUÁR 2.

Téli szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő)A járványügyi szabályok a program megváltoztatását vonhatják maguk után.
Kérem, figyeljék az elektronikus tájékoztató fórumokat.

Káptalanfa, 2021. december 6.                                                       

Tisztelettel:
Garamné Csordás Anna Tünde
intézményvezető

Kedves Szülők!

A korábban meghirdetett tanév végi programok a szeptemberi rendkívüli szünet napjainak pótlása miatt változnak az alábbiak szerint:

2021.06.07. hétfő

Tanítási nap rövidített órákkal 12 óráig.

Menza, tanulószoba nem lesz.

2021.06.08. kedd

Tanítási nap rövidített órákkal + pályaválasztási nap

7:30 – 12:00-ig.

Menza, tanulószoba nem lesz.

2021.06.09. szerda

Tanítási nap rövidített órákkal + gyermek- és sportnap

7:30 – 12:00-ig

Menza, tanulószoba nem lesz.

2021.06.10. csütörtök

Rendes tanítási nap, lesz menza és tanulószoba.

2021.06.11. péntek

Tanítási nap rövidített órákkal 7:30 – 12:00-ig.

Ballagás 10 órakor.

2021.06.12. szombat

Rendes tanítási nap rövidített órákkal 7:30 – 12:00-ig.

Menza, tanulószoba nem lesz.

2021.06.14. hétfő

Rendes tanítási nap rövidített órákkal 7:30 – 12:00-ig.

Menza, tanulószoba nem lesz.

2021.06.15. kedd

Rendes tanítási nap rövidített órákkal 10:20-ig.

Menza, tanulószoba nem lesz.

2021.06.18. péntek

16:00

Tanévzáró / bizonyítványosztás

 

Káptalanfa, 2021. május 31.

 

                                                           Tisztelettel:

                                                                                   Garamné Csordás Anna Tünde

                                                                                               intézményvezető

 

 

Kedves Szülők!

 Tájékoztatom Önöket, hogy a COVID-19 járvány megfékezése céljából a közelmúltban meghozott (jog) szabályváltozások az Önökkel fennálló kapcsolatokat érinthetik.
Felhívom figyelmüket, hogy a lenti szabályok – ha jogszabály másként nem rendelkezik – minden, a köznevelési intézménybe belépő vagy a köznevelési intézmény területén tartózkodó személyre vonatkoznak.