8471 Káptalanfa,
Kossuth utca 85. Az iskola nyitva tartása 6:00-tól 18:00-ig tart.

Iskolánk története

Zala vármegyében a XVI. században még csak néhány iskola létezéséről tudunk. A török által megszállt területeken nem működtek iskolák. Az iskolahálózat kiépítésére csak a török kiűzése után került sor. Az 1770-ben elrendelt országos felmérés adatai szerint a megye 519 helységében 146 iskolát, ill. iskolamestert írtak össze.

Káptalanfán ekkor Bánáti István tanító 10 diákot oktatott, 1777-ben Toldi Ferenc tanító már 25 diákkal foglalkozott. Ők voltak a falu első pedagógusai. A tanító egy személyben kántor és a falu jegyzője is volt, akit a plébános és a hívek együttesen fogadtak és felügyeltek. A tanítót a lakosság fizette, minden gazda egy szekér fát adott neki. 1816-tól az uraság gondoskodott a tanító fizetéséről. Csak télen folyt tanítás az iskolában, hiszen a többi évszakban a mezőgazdasági munkáknál szükség volt a gyermekekre is.

1771-ben a tanító ábécét, olvasást, az önként jelentkezőknek meg írást is tanított. Eleinte a tanító lakószobájában folyt az oktatás, később, 1777-től külön tanteremben, amelyet a tanító lakásában alakítottak ki.

Egy 1857-es jelentés így vall a káptalanfai iskolai oktatásról: „40 fiúgyermek és 24 nőgyermek jár iskolába. Egy szobában tanul mindkét nem, egy tanító oktatja őket két részben, délelőtt három órát, és délután három órát”.

A községben a II. világháború előtt egy katolikus iskola működött 3 tanítóval.

1945 után állami körzeti iskolát alakítottak ki az Esterházy-féle épületekből pedagóguslakásokkal.

Az államosítás után 1949 júniusától az egyház felügyelete megszűnt az elemi oktatás felett, teljesen állami irányítás alá került az oktatási rendszer.

Az iskolák körzetesítésével Káptalanfa lett a központ. Az 1960-1970-es tanévben Bodorfa, Gyepükaján, Nemeshany iskoláiból 100 felső tagozatos gyermek járt a káptalanfai körzeti iskolába, ahol ekkor 13 tanító működött.

2001-ben új, korszerű, jól felszerelt épületbe költözött az általános iskola.

Az iskola építésének második üteme a csökkenő gyermeklétszám miatt nem valósult meg a mai napig.

Iskolánkba jelenleg 9 településről járnak tanulók, összesen 126 fő.